Team Building i Coaching

Team Building i Coaching Life&Mind Studija je inovativni program namenjen

razvijanju kolektiva, poboljšanju individualnih i timskih performansi i jasnom

definisanju ciljeva i strateškog plana.

U timskom radu, gubitak motivacije i interpersonalni odnosi se najčešće pojavljuju kao razlog za neuspeh, pored nerazumevanja, stresa, neefikasnosti i niske produktivnosti.

Uspešni timovi koji ostvaruju trajne rezultate i kreativno rešavaju probleme imaju zajedničke karakteristike međusobnog razumevanja i snažne motivacije članova. Teambuilding trening daje odgovore na ključna pitanja – Šta je to što čini da neka grupa ljudi zaista postane i ostane tim? Jeste li timski igrač? Zašto je važno da “igramo u istom timu”?

Ova vrsta trening programa, omogućiće vašem kolektivu da postanu uigrani, sinergični i funkcionalni u svakodnevnim procesima i aktivnostima. Pored toga, timski coaching podstiče timski duh, želju za razvojem i napretkom i dovodi do bolje klime unutar kolektiva. Timovi koji su imali iskustvo sa timskim coaching-om, najčešće izdvajaju poboljšanje u komunikaciji, manji broj konflikata i veći osećaj zajedništva kao najveće benefite. 

Ovaj program kreiran je sa ciljem da pruži neophodnu podršku članovima kolektiva ali i menadžerima i direktorima u prevazilaženju izazova tokom upravljanja kolektivom. Dokazano je da nakon tim building i coaching sesija, timovi postaju efektivniji i produktivniji, pronalaze nove izvore motivacije, jačaju poverenje, efikasnije koriste resurse i očekivanja i razvijaju kulturu davanja povratne informacije.

produktivan tim ljudi

Metodologija koju koristimo u Team Building i Coaching programu

Trening Team building koristi aktivan i dinamičan pristup radu radi poboljšanja i unapređenja relevantnih veština polaznika. Glavni cilj je, bolja komunikacija pomoću metodologije osmišljene da podstakne komunikacije i međusobno razumevanje u različitim poslovnim situacijama. Na taj način, učesnici postaju svesni svojih veština, slabosti i prednosti, vrednosti i motiva, a samospoznaja im omogućava lakše i uspešnije primenjuju stečena znanja i veštine u svom poslovnom okruženju.

Metodologija Team building aktivnosti zasniva se na Kolbovom ciklusu iskustvenog učenja. Kolbov ciklus iskustvenog učenja podrazumeva da svaka aktivnost učenja odraslih treba da obuhvati 4 faze kako bi se osiguralo sticanje znanja i veština:

Akcija – početna aktivnost u ciklusu učenja koja na simboličan način treba da predstavi situaciju iz realnog života.

Procesiranje – centralna faza ciklusa učenja tokom koje se diskutuje o aktivnostima i postupcima pojedinaca i timova u fazi “akcije” - zašto su se ponašali na određeni način, kako su doneli određenu odluku, kako su podelili zadatke, kako su pribavili resurse i slično, u zavisnosti od konkretne vežbe. Cilj faze “obrade” je da se uspostavi most kao situacijama iz realnog života i ukaže zašto je važno određeno ponašanje ili kompetencija.

Generalizacija – zaključna trening faza ciklusa učenja u kojoj se pravi jasna veza prethodnih faza, a pre svega simbolike faze “akcije”, sa realnim životom. Navode se konkretni primeri iz prakse i ukazuje na širi kontekst.

Primena u realnom životu - svrha svake aktivnosti učenja, pre svega treninga, je da učesnici steknu znanja, veštine i kompetencije koje će moći da primene u svom svakodnevnom poslovnom životu. Završna faza ciklusa učenja jasno naglašava gde se novostečene veštine i kompetencije mogu primeniti. Trening aktivnosti bi se organizovale u trening sali ili napolju, u zavisnosti od vremenskih prilika i dogovorenog plana rada sa klijentom. Aktivnosti podrazumevaju grupni rad i akcioni deo koji sadrži elemente sporta, vežbe uloga, zabave i korišćenje „nestandardnih“ trening materijala kao što su baloni, kartice, šibice i slično. Akcioni deo se dopunjuje delom za obradu (procesiranje) i generalizaciju iskustva učenja tokom kojeg će učesnici, kroz strukturiranu diskusiju i moderaciju, ponoviti i potvrditi osnovne kolektivne vrednosti i dobiti osnovne alate za njihovo dalje razvijanje i učvršćivanje kroz timski rad.

Ciljevi učenja i koristi od programa

100 %
Spoznati izazove u svakodnevnom radu članova tima različitih osobina i uloga;
97 %
Spoznati važnost motivacije u timu
99 %
Zabaviti se i učiti kroz igru
95 %
Definisati karakteristike uspešnih timova i kako ih zadržati i stalno unapređivati

*Na osnovu podataka prikupljenih od učesnika

Naš Team Building i Coaching trening pomoći će vam da:

troje ljudi komunicira jasno i precizno ikonica

Pokrenućete dobru energiju među članovima tima

ikonica koja predstavlja lojalnost kod postojećih korisnika i klijenata

Daćete im uvid u njihove snage i šanse

razmena ikonica

Unapredićete razmenu informacija

veštine i alati ikonica

Povećaćete nivo poverenja između članova tima

inspiracija ikonica

Naučićete svoje članove tima nove veštine

rast ikonica

Izbacićete ih iz zone komfora

Zanima vas Team Building i Coaching trening?

Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

  Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

   Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

    Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

     Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

      Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

       Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

        Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali