Konstruktivno mentorstvo

Omogućite sebi kvalitetno, relevantno i aplikativno znanje,

koje je primenljivo i van konteksta mentoringa.

Na čemu se zasniva trening mentorskih veština?

Pored brojnih akreditovanih obuka i seminara koje organizuje u svojoj ponudi za pravna i fizička lica, Life&Mind Studio u svom portfoliu nudi i programe za razvoj mentorskih i liderskih veština, kombinujući različite metodologije akreditovane od strane Internacionalne Asocijacije za NLP (IANLP) i Erickson Coaching Instituta.

Trening mentorskih veština, jedinstven je program koji razvija liderske i mentorske kompetencije kod juniora, mediora i seniora, sa ciljem da olakša upravljanje mentorskim timovima i unapredi vertikalno i horizontalno deljenje znanja.

Life&Mind program za razvoj mentorskih veština, fokusira se na 4 ključne, dokazano efektivne teme mentoring procesa, a one uključuju:

 • Komunikacione veštine, sa akcentom na aktivnom slušanju i prepoznavanju reprezentativnog sistema sagovornika, kroz asertivno komuniciranje;
 • Razvijanje poverenja u mentorskim odnosima, kroz jasno postavljanje očekivanja, vrednosti i ciljeva, uz jačanje razumevanja i empatije.
 • Razvijanje feedback kulture kao imperativa mentorskog rada.
 • Programiranje ciljeva, razvoj kapaciteta mentija, jačanje engagement-a i motivacije tokom i nakon mentoring procesa.
konstruktivno mentorstvo - dve žene razgovaraju

Razvoj mentorstva najaktuelnijim metodologijama

Akcenat ovog trening programa, jeste na razvoju svesti i razumevanju koncepta mentorstva, kako bi polaznici programa mogli da nastave sa vertikalnim deljenjem znanja i time ojačali kulturu deljenja znanja i mentoring-a unutar sistema.

Ovaj trening program, napravljen je u skladu sa najaktuelnijim metodologijama u savremenom profesionalnom razvoju, te omogućava kvalitetno, relevantno i aplikativno znanje, koje je primenljivo i van konteksta mentoring-a.

Kroz integrativan, nekonvencionalan pristup, polaznici trening programa biće opremljeni alatima i tehnikama koje će im omogućiti fluidan, jednostavan i efikasan proces prenosa znanja i dalje obučavanje.

Ključne koristi od ovog treninga su:

98 %
Prepoznavanje potreba i očekivanja zaposlenih koji su u procesu mentoring-a, i adekvatno reagovanje
96 %
Usvajanje veština mentoring-a i razumevanje koncepta mentorstva
99 %
Bolje i kvalitetnije obavljanje uloge mentora, i obučavanje drugih zaposlenih o veštinama mentoring-a
100 %
Jačanje timskog duha, vrednosti i uspostavljanje intrakultura u mentorskim timovima
95 %
Održiv razvoj i implementacija mentoring-a kroz sistem, u diverzifikovanim timovima i departmanima

*Na osnovu podataka prikupljenih od učesnika

Kvalitetna obuka je ključna za opremanje mentora i mentija veštinama koje su im potrebne da bi maksimizirali potencijal mentorskih odnosa. Life&Mind Studio mentortship training program pruža mentorima i mentijima neophodnu podršku, resurse i tehnike koje će im omogućiti da u mentorskim odnosima, ostvare željene ciljeve i rezultate. 

Razumemo šta je potrebno da se doda vrednost mentorskom odnosu – kao mentor, menti ili koordinator programa. Naša obuka pruža rezultate učenja i razvoja kako biste opremili vaš tim veštinama za samouvereno učešće i stvaranje smislenih mentorskih odnosa. 

Naša obuka je posebno prilagođena mentorima, mentorima i menadžerima programa kako bi unapredili učesnike u njihovoj specifičnoj ulozi.

Pored kontinuirane podrške Life&Mind trenera i materijala za obuku, obezbeđena je i obimna biblioteka edukativnih resursa koja pruža korisne uvide i know-how za savremene mentore i mentije.

Zanima vas trening mentorskih veština?

Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

  Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

   Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

    Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

     Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

      Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

       Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

        Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali