ALL IN ONE™ trening

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
"Biti uspešan je imperativ vremena u kome živimo."

Predstavljamo vam jedinstven trening u regionu i najviši nivo usavršavanja u oblasti profesionalnih kompetencija Neuro Lingvističkog Programiranja –  NLP metodologije.

Ono što program naše edukacije čini specifičnim i izdvaja ovaj pristup u odnosu na ostale su teme koje se obrađuju; univerzalne i svakodnevne, kreću se od opštih ka pojedinačnim, generišući celovite procese.

Trening sadržajem i dizajnom nudi jedinstveno, višeslojno i transformišuće iskustvo učenja i promene. Organizovan kao sistematičan i interaktivan proces, prilagođen svakom pojedincu i najefikasnijem učenju odraslih.

Dva nivoa edukacije

ALL IN ONE trening koncept integriše dva nivoa edukacije:

 • NLP Trainer’s Training IANLP – setifikovani NLP Trainer
 • Professional Coach IANLP – Integrative Coaching Concept – sertifikovani Coach

Jedinstvena kombinacija predavanja, demonstracija vežbi, primera iz prakse, razmena iskustava. Intenzivne etape treninga omogućiće vam da kroz ALL IN ONE edukaciju proširite svoje pedagoške i komunikacione sposobnosti kako biste svojim klijentima bili stabilna podrška u pozitivnim i trajnim promenama. Integracijom postojećih veština i znanja, Internacionalno akreditovan program ALL IN ONE, daje vam mogućnost da ova edukacija postane vaš životni i profesionalni poziv, usmeravajući vas kako da napravite svoj jedinstveni, prepoznatljiv koncept.

Kome je namenjena ova edukacija?

Svima koji žele da se
Specijalizuju u trenerskom radu razvijanjem najvišeg nivoa sposobnosti NLP metodologije – razvijate autentičnost, posebnost i najviši nivo trenerske ličnosti
Onima koji znaju
Da je profesionalni koučing jedno od najperspektivnijih zanimanja današnjice – razvijate savetodavnu i koučing praksu
Svima kojima uspeh u poslu
Zavisi od nivoa intrepersonalnih i socijalnih veština – efikasan izbor za predavače, edukatore i važan korak zaposlenima u javnom sektoru
ALL IN ONE je pravi izbor
Za sve osobe iz sveta biznisa, kao što su menadžeri, rukovodioci, HR stručnjaci
Svima koji tek kreću
U potragu za poslovnim uspehom i koji razumeju važnost ličnog razvoja i profesionalnog života
Previous slide
Next slide

Uspeh nikad neće biti veliki korak u budućnosti, uspeh je mali korak koji napravite danas.

Ako bi se moglo reći da je NLP Praktičarski trening bio vreme učenja  koje vas je inspirisalo, a NLP Master edukacija vreme promene i prilika da realizujete i materijalizujete naučeno, onda slobodno možemo reći da je NLP Trenerska edukacija vreme integracije jer dopunjava obe edukacije tako što vam daje kvalitet inspirativnog mentora i upotpunjava kompletnu NLP metodologiju u jednu celinu.

2. Licenca profesionalnog coach-a

Predstavljamo vam jedinstven koncept treninga i najefikasniji vid ličnog razvoja i razvoja integriteta. Ovo je trening koji pomera granice treninga za ljude koji su zainteresovani da pomažu drugima i sebi, da rastu i razvijaju se.

Ukoliko želite da koučing bude vaše zanimanje, ALL IN ONE je prava edukacija za vas.

Osmislili smo koncept rada, etape i metodologije koje vas sistemski vode kroz konkretne vežbe usmere na rešenje. Govorićemo o potrebnim koracima, specifičnim procesima, pitanjima koja pokreću unutrašnji tok razmišljanja i razgovora. Postaćete značajno efektivniji u svom stavu da doprinosite drugima, razvijajući sopstvene unutrašnje resurse. Razvićete najviši nivo kompetencija i sposobnosti potrebnih za koučing i naučiti najefikasnije koučing alate za rad s klijentima.

Naš Integrativni Coaching Concept™, je jedini program u regionu ovakvog koncepta i akreditovan je od strane vodeće svetske IANLP asocijacije. Kredibilitet trenera i akreditacije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i akreditacije Ministarstva zdravlja čine ga jednim od najkvalitetnijih koučing treninga. 

Mindfulness, manifesting, living  – ALL IN ONE –  je program koji će vam pomoći da razvijete kreativnost i budete inspiracija, motivacija i podrška u procesu razvijanja veština i dostizanja vrline koju želite.

Koncept rada

Koučing i kouč
Proces koučinga kroz obradu nekoliko tema: kouč i koučing, stvaranje atmosfere za proces koučinga, uspostavljanje komunikacije između kouča i klijenta, metodologija koučinga i alati, organizovanje prve sesije, ciljevi kouča i ciljevi klijenta, podrška, praćenje i konstruktivno mentorstvo kouča i klijenta. Obuka koučing veština i kreiranje koučing i mentoring sistema  za  grupni i timski koučing pristup. Polaznici će dobiti radne listove za procenu zadovoljstva u različitim oblastima svog života, kao i radni materijal koji mogu da koriste u radu sa klijentom, dok grade svoj jedinstveni koučing koncept.
Faze koučinga
Pregled NLP modela i tehnika koje se mogu koristiti u koučingu. U drugom delu se detaljnije razmatra odnos kouča i klijenta kroz elemente komunikacije i uspostavljanje raporta. Treći deo je posvećen programu koučinga kroz faze, od inicijalnog sastanka, preko preispitivanja toka, vrednovanja, do poslednje sesije.
Proces koučinga
Čeka vas priča o uspehu i načinu postavljanju ciljeva koja je započela u prvom modulu. Nastavićemo i priču o procesu koučinga kroz radne liste za praćenje koje popunjavaju i klijent i kouč. U poslednjem delu uvodimo novu temu – govorićemo o humanističkoj psihologiji i predstavićemo nekoliko pravaca i posebno Geštalt terapiju.
Uverenja i vrednosti i koraci do cilja
Teme posvećene upoznavanju svojih uverenja i vrednosti i promenama ograničavajućih uverenja i ponašanja. Govorićemo o ličnoj odgovornosti, razvijanju samopuzdanja, očekivanjima i upravljanju energijom i vremenom. Posebno ćemo se baviti planiranjem aktivnosti za dostizanje ciljeva i izradom nedeljnog plana. Osim teorije, tu su brojne vežbe koje mogu da koriste i kouč i klijent u planiranju svojih koraka do cilja. U ovom modulu u oblasti humanističke psihologije tema je Telesna psihoterapija.
Učenje odraslih
Završavamo priču o koracima do uspeha, razmotrićemo važnost promene, izlaska iz zone komfora i upornosti radi ostvarenja cilja. Sledeća tema je učenje odraslih: neformalno i informalno obrazovanje i celoživotno učenje, učenje odraslih, motivacija za učenjem kod odraslih, Kolbov model učenja, stilovi učenja i stilovi podučavanja, preduslovi za uspešno učenje. Predstavljamo još jedan pravac humanističke psihologije - Model transakcione analize.
Rad sa grupom i timski koučing
Polaznici se upoznaju sa osnovama rada grupe i tima i timskim koučingom kroz više tema: dinamika grupe i tima, uspostavljanje raporta i upravljanje energijom grupe i tima, vođenje grupe i upravljanje konfliktima, asertivna komunikacija i pregovaračke veštine, TCI – Interakcija usmerena na temu, timski koučing, rešavanje konflikata. Kognitivno-bihejvioralna psihologija i Osnovni koncepti kognitivno-bihejvioralnog koučinga su poslednje teme šestog modula.
Integracija
Još jednom se podsećamo naprednih NLP modela i tehnika i razmatramo načine njihove primene u koučingu. Zadatak će biti da polaznici ukratko predstave način na koji su primenjivali pojedine koučing metode ili metode humanističke psihologije tokom trajanja obuke i kakve rezultate su postigli.
Brendiranje
Cilj ALL IN ONE programa je promena. Mi kao ljudska bića, svakako reagujemo na spoljašnje događaje, napredak se dešava u svesnom biranju rekcija kao sistemski pristup Kognitivno-bihejvioralnog koučinga (KBK). Praktikovanjem naučno utemeljenih kognitivnih, bihejvioralnih i imaginativnih tehnika, integracijom znanja i veština, kouč se tokom edukacije osnažuje da samostalno deluje birajući svoju nišu – brend! Sada je nabolje vreme da se postane coach i da upoznate svet profesionalnog coachinga. Jedinstvenost ALL IN ONE treninga razlikuje se od standardnih programa po najvećoj efikasnosti koju vam pruža kako u postizanju ciljeva tako i dubokih unutrašnjih transformacija.
Previous slide
Next slide

Jedinstvenost ovog metoda je takođe i u tome što više nego ijedan drugi koučing proces osposobljava klijente za samostalno rešavanje problema i lakše snalaženje u izazovnim životnim situacijama, bilo da se tiče njih samih ili odnosa sa drugima.

ALL IN ONE Trening za NLP trenere razvojnih veština i NLP Coaching je specifična uporedna edukacija namenjena poslovnim ljudima, menadžerima i tim liderima koji žele da unaprede svoje poslovanje i veštine u radu sa drugima kroz sticanje znanja iz NLP metodologije, koučinga i primenjene psihologije.

Program je pogodan za psihologe, koučeve, HR-ove koji žele da istraže inovativne načine pružanja usluga u novom poslovnom poretku, kao i pripadnicima drugih pomagačkih profesija koji žele da prošire svoju praksu u korporativno i poslovno okruženje.

ALL IN ONE program se sastoji od:

Edukacija ukupno traje 42 dana kroz 276 sati rada i vežbanja + sati individualne i grupne supervizije
Realizuje se kroz 13 modula koji se održavaju od subote do ponedeljka u trajanju od 3 dana mesečno
3 koučing sesije
2 sertifikacije

Mesto, vreme i način održavanja:

Uživo

U prostorijama Life&Mind Studija

Onlajn

Preko platforme Google Meet

Edukacija je pravo, ne privilegija! To je vaš izbor.

Ako na edukaciju gledate  kao na trošak, a ne kao na investiciju, onda ALL IN ONE program nije za Vas. Isto tako, ako sad, dok čitate o ovom programu, niste svesni koliko jedna ovakva investicija u sebe može da vam višestruko vrati uloženi novac i trud, onda ovaj program takođe nije za vas.

Vaše vreme i vaš život su dragoceni. Najveće traćenje tog vremena predstavljaju godine nastojanja da postignete nešto što biste zapravo mogli da postignete za samo 13 meseci ove edukacije. Program koji smo kreirale omogućiće vam da postignete neuporedivo više u periodu kraćem nego što ste ikada zamišljali da je moguće. Brzina kojom ćete se kretati napred i naviše zadiviće vas.

Napravite prvi korak ka uspehu i uspeh će krenuti ka vama!

O treneru

Tamara Vlahović

Tamara Vlahović

IANLP Fellow Member Trainer i Coach IANLP, ECA - trener razvojnih i poslovnih veština

Tamara je IANLP Fellow Member Trainer, Master Trainer IN i Executive Coach (IN, ECA, IANLP), sa više od 15 godina iskustva u razvijanju ličnih i profesionalnih veština. Svoju karijeru trenera i konsultanta gradi na prepoznavanju kritičnih faktora potrebnih da se nečije ponašanje i veštine promene kao ključni korak u ostvarivanju efikasnosti, efektivnosti i uspešnosti. Treningu će prisustvovati i gosti iznenađenja sa dugogodišnjim trenerskim iskustvom, koji se raduju da sa Vama podele svoje znanje i iskustvo.

Prijavi se na ALL IN ONE trening

  Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

   Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

    Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

     Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

      Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

       Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

        Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

         Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali