Prvi modul NLP Praktičarskog treninga za generaciju 2018/2019. pod nazivom „Vreme promena“ održan je 10. i 11. novembra 2018.

Tokom dva dana obuke učesnici su se upoznali sa osnovnim elementima NLP-a. Prvog dana su predstavljeni stubovi uspeha, cilj, izoštrenost zapažanja i fleksibilnost, a zatim i modeli NLP-a, kao što su komunikacioni model, svesno-nesvesno i reprezentativni sistem. Drugi dan je bio posvećen principima ili aksiomima NLP-a, promenama koje želimo da postignemo i postavljanju ciljeva koji nas vode na putu promena. Trening je vodila trener Tamara Vlahović, a asistent praktikant je bila Slađana Galuška.

U toploj i radnoj atmosferi polaznici su učili iz teorijskog izlaganja i brojnih primera koje su predavači navodili. Stečeno znanje su primenjivali kroz vežbanja i formiranje ciljeva u različitim oblastima ličnog i profesionalnog života. Pred njima je i samostalni rad do sledećeg modula. Komunikacija se nastavlja uživo i elektronski, učesnici će dobiti dodatni nastavni materijal i podršku predavača u izradi zadataka.

Radujemo se druženju, promenama i uspesima na ovom putu dugom šest meseci.

Komentari polaznika

„Osećala sam se prijatno i slobodno da postavljam pitanja. Očekivanja postavljena na početku treninga su ostvarena, postavili smo ciljeve i dobili adekvatnu podršku tokom edukacije.“

„Aktivno smo učestvovale, postavljale pitanja i dobile povratnu informaciju od članova grupe.“

„Drugog dana smo poranili i modul je počeo sunčano uz toplu kafu i osmehe. Prelazile smo nastavne jedinice i vežbale disanje. Ovo je bio dan emocija – učesnici su izneli neka emotivna iskustva na kojima žele da rade tokom edukacije. Osetili su toplinu i podršku za otvaranje.“

„Oduševljena sam, jedva čekam sledeći modul.“

„Osećam da sam negde gde napokon mogu da napravim neke promene.“

„Ovo je divno i korisno.“