Praktičarski trening – Vreme učenja i promena

Živimo u svetu neprestanih promena, što više otkrivamo, sve je više onoga što treba otkriti i naučiti u ličnom i profesionalnom životu. Učimo stalno i tako se prilagođavamo promeni uslova u okruženju. Neke stvari učimo tako što nas neko podučava, a neke učimo kroz proces, tj. stvarajući, kreirajući lično iskustvo. Učenje uvek podrazumeva i lični razvoj jer utiče na to da mislimo drugačije, da se ponašamo i osećamo drugačije.

Ovaj trening će vam pomoći da steknete uvid u ono što radite, način na koji reagujete i kako utičete mislima na svoje emocije i ponašanje. Razvijaćete veštine potrebne za uspešnu komunikaciju, naučićete da prepoznate svoje resurse i promenite emocije i ponašanje tako da ostvarite željene rezultate.

Organizacija treninga :

Prvi nivo edukacije na kojoj se uče sve veštine i osnovni modeli i metode NLP-a primenljivi u ličnom razvoju i profesionalnom životu.

Po standardu International Association of NLP – IANP, ova edukacija traje 130 sati tokom 18 dana, uz 15 sati supervizije jedanog od sertifikovanih NLP Mastera ili NLP Trenera. Sertifikacija sledi nakon uspešno položenog pismenog i praktičnog testa, kao i prezentacije postignutih promena u praksi.

I MODUL

Vreme promena

Prvi ili osnovni modul je upoznavanje sa elementima NLP-a. Objašnjava se šta je NLP, kako je nastao, ko su njegovi autori i važni učesnici u daljem razvoju. U ovom modulu predstavljamo tri stuba uspeha – cilj, izoštrenost zapažanja i fleksibilnost, a zatim i osnovne modele NLP-a: komunikacioni model, svesno-nesvesno, reprezentativni sistem i model perceptualnih pozicija. Drugi deo je posvećen principima ili aksiomima NLP-a, promenama koje želimo da postignemo i postavljanju ciljeva koji će nas voditi na putu promene.

II MODUL

Komunikacija

Drugi modul vas uvodi dalje u NLP metodologiju kroz priču o komunikaciji i tehnikama kao što su raport, kalibriranje, povratna informacija, učenje. Nastavljamo priču o aksiomima i programiranju ciljeva. Čekaju vas i dodatni tekstovi o emocionalnoj i socijalnoj inteligenciji i asertivnom ponašanju.

III MODUL

Ciljevi


Način postavljanja ciljeva i pronalaženje resursa za njihovo ostvarivanje, teme su trećeg modula. Uvežbavaćete tehniku sidrenja za promenu stanja od trenutnog do željenog. U dodatku vam preporučujemo materijale za samostalno učenje u vezi sa talasno-lingvističkom genetikom.

IV MODUL

Magija jezika

Četvrti modul se bavi jezičkim obrascima kroz metamodel, Miltonov model i metaforu. Usvajanjem ovih modela, stičete veštine korišćenja jezika koje se graniče sa magijom i postajete moćniji i uticajniji da pomognete sebi u ostvarivanju ciljeva. U dodatku vas čeka priča o knjigama i filmovima, tu su i uputstva za pisanje prikaza i eseja.

V MODUL

Ko sam ja

Ovaj modul će vam pomoći da otkrijete ko ste – spoznaćete svoja uverenja i vrednosti i razumećete svoje ponašanje i nesvesne navike. Bavićemo se neurologičkim nivoima, hijerarhijom ideja i metaprogramima. U dodatku je tekst o upravljanju sastancima i preporuke za istraživanje nekoliko tema: priroda stvarnosti i uloga posmatrača u njenom oblikovanju, duhovnost i duhovni život.

VI MODUL

Vreme strategije

O konceptu vremena i vremenske linije, o strategijama i modelovanju učićete u šestom modulu i oprobaćete se u kreativnoj strategiji postavljanja ciljeva koje možete primeniti u privatnom i poslovnom životu. Teme dodatka su: učenje, priprema prezentacije i izlaganje. Ova uputstva, kao i ona iz četvrtog modula, pomoći će vam u izradi zadataka za sertifikaciju.

VII MODUL

Uspeh

U sedmom modulu predmet izučavanja su okviri, preuokviravanje, submodaliteti, asociranost i disociranost, svesno i nesvesno. Uvežbavaćete nekoliko novih tehnika kao što su preuokviravanje, generator novog ponašanja, fijuk, prekidanje šablonskog ponašanja. Posebno se bavimo iznalaženjem formule uspeha.

VIII MODUL

Sve zajedno

Prvi deo osmog modula je prilika da vi ukratko ispričate sve ono što je sadržaj prethodnih modula i uspešno odgovorite na pitanja iz testa. U drugom delu ćete kroz prezentacije i izlaganja, eseje i prikaze knjiga i filmova, pokazati sve što ste naučili na NLP praktičarskom treningu.

U svečanom delu dobićete sertifikate.

Biti Dobar i Prosečan može svako, a šta, ako možeš biti NAJBOLJI?

Facebook