Budi u toku -Kada se pojave izazovi, jačaju se veštine!

U pretraživačima  stoji da je veština imenica, ženskog roda čije značenje izvedeno preko sinonima predstavlja znanje, izvežbanost, umeće, uhodanost , vičnost, rutinu, kvalifikovanost, mudrost, majstorstvo, stručnost ili kompetenciju.

U gotovo svim knjigama pozitivne psihologije postoji princip celoživotnog učenja koji nam pomaže da se nosimo sa svim onim što se dešava u životu – bilo dobrim ili lošim. Korak dalje, kao odgovor na pitanja o tome kako da dobijete od života sve što želite,  ide NLP metodologija sa vrlo praktičnim i korisnim rešenjima, jer nudi alate i tehnike za modelovanje ponašanja, strategije onih ljudi koji su već ostvarili odlične rezultate, ne samo u učenju, već i su i postali izuzetno efikasni u tome.

Modelovanje je jedan od osnovnih procesa učenja. Predstavlja našu sposobnost da mislimo i zamišljamo, da komuniciramo na osnovu iskustva modela (u ovom slučaju osobe sa svim karakteristikama koje su relevantne iz našeg ugla posmatranja), da uočavamo obrasce, da upravljamo procesima procene i predviđanja, sve u cilju učenja i  dostizanju vrhunskih rezultata.

Ako pritom imamo u vidu da je čovek mlad sve dok je spreman da uči i da je potrebno kontinuirano učenje kako bismo išli u korak sa svetom, bez obzira na to koliko godina imamo, jasno je zašto je modelovanje jedna od najkorisnijih veština današnjice.

Hrabro i odvažno ka ciljvima

Da biste uopšte razmišljali o svom procesu učenja, potrebno je da sebi zacrtate jasne i precizne ciljeve.

Učenje može biti mnogo efikasnije ako ga posmatrate kao neki biznis projekat u okviru kog ćete razvijati strategije koje vam mogu pomoći da dostignete te ciljeve.

Ciljani pristup učenju pomaže vam da se oslobodite svih onih negativnih misli koje spadaju u kategoriju „šta bi bilo kad bi bilo“, jer je sumnja u sopstvene sposobnosti vaš najveći neprijatelj u sticanju novih znanja. I istraživanja pokazuju da ljudi sa jasnim i preciznim ciljevima postižu bolje rezultate od onih koji imaju samo okvirne predstave o onome što žele da postignu.

NLP je ključ za aktiviranje unutrašnjeg potencijala osobe i postizanje željene promene.

Arhive

Kategorije

Pridruži se trenerima razvojnih veština

Postani deo NLP programa i budite lider u svojoj profesionalnoj oblasti.