Florioterapija

Floriterapija, terapija cvetnim esencijama
(Bahove, Kalifornijske, Australijske i Balkanske cvetne esencije)
je vrsta holističke medicine.

florioterapija

Holizam sagledava telo i duh, individualnost tretira čoveka, a ne bolest. Neškodljiva je jer deluje putem energetskih omotača, a ne kroz biohemijske procese. Osnivač terapije cvetnim esencijama je dr. Edvard Bach.

Dr. Bach je razvio niz od 38 cvetnih esencija i jednu formulu za urgentne situacije. Tih 38 cvetnih esencija svrstao je u 7 grupa:

 1. Za one koji pate od straha
 2. Za one koji pate od nesigurnosti
 3. Nedostatak interesa za aktuelna zbivanja
 4. Usamljenost
 5. Preosetljivost na uticaje i ideje
 6. Utučenost ili očaj
 7. Prebrižnost za dobrobit drugih

Formula za urgentne situacije je Rescue remedi.

Cvetne esencije deluju preko naših energetskih omotača
i mogu da ih koriste i osobe koje su na neke biljke alergični,

jer se ovim esencijama prenosi samo energetski zapis biljke
ne i hemijski sastav biljke.

Dr. Edvard Bach prošao je nekoliko stepenica, od rada u porodičnoj firmi, preko medicinskog fakulteta, bakteriologa i patologa do homeopata. Nakon završetka tradicionalne medicine shvatio je da osim što joj je fokus na fizičkim simptomima ona se umesto uzrokom bavi posledicama. Stav dr. Bach-a je da se osoba (čovek) treba tretirati kao složena celina, jednako da su za zdravlje od presudnog značaja ushićenost, radost, sreća, raspoloženje, te ga je put poveo ka cveću, u kome je pronašao lek, kako da čovek obnovi energiju tela i uma, jer je verovao da su Božanskim darom u prirodi osigurani lekovi za sve naše ljudske tegobe i patnje. Zaključio je da bolest ima samo jednu poruku, a to je da bolestan čovek živi u potpunom neskladu.

Bahove cvetne esencije su u upotrebi širom sveta već oko 80 godina i kroz kliničko iskustvo dokazalo se da:

 • Nema kontraindikacija
 • Otklanjaju emotivne i fizičke patnje
 • Poboljšavaju kvalitet naše svakodnevice
 • ne mogu da se predoziraju
 • Primena kapi ne isključuje upotrebu lekova druge vrste

Cvetne esencije se razlikuju od tradicionalnih biljnih preparata tipa čajeva i tonika jer im je postupak dobijanja potpuno različit. Biljni preparati su napravljeni od različitih delova biljaka putem infuzija, ekstrakta ili hidrolata, a cvetne esencije podrazumevaju postupak infuzije isključivo sa svežim cvetovima biljaka u okviru određenih spoljašnjih uslova.

Cvetne esencije se razlikuju i od esencijalnih ulja, mada ih ljudi često mešaju sa aromaterapijom. Esencijalna ulja ili aromaterapija deluje kroz čula i fizičko telo a ne kroz vibraciono telo cvetnih esencija. Za razliku od esencijalnih ulja, cvetne esencije nemaju miris.

Zadatak bahovog praktičara je da pomogne klijentu da osvesti mentalno i/ili emotivno stanje, jer uz bahove kapi rastemo i razvijamo se kao ličnost a to ne možemo ako ne znamo ko smo, šta su naši potencijali i koje su naše prepreke. Praktičar je edukovan da klijentu pomogne da se usredsredi na svoje emotivno stanje, jasno izrazi svoje misli, pravim imenom nazove svoje stanje i reakciju.

Da bi živeli smislen život, potrebna su dva preduslova:
prvi – poznavanje i prihvatanje sebe i
drugi – tolerancija na frustracije izazvane našim očekivanjima.

bahove kapi