Ajurveda

Ajurvedsko lečenje uma je zapravo duhovni razvoj kroz mantre i meditaciju.

Joga je duhovni ogranak ajurvedske nauke, dok je ajurveda isceliteljski/terapeutski ogranak jogičke nauke. Ajurveda se koristi asanama (jogićkim položajima) i pranajamom (disanjem) za lečenje fizičkih bolesti.

Ajurveda nam pomaže da prođemo sve životne stadijume kako bi sakupili dovoljno životnog iskustva sa ciljem da dobijemo viveku, sposobnost da razlučimo binto od nebitnog, trajno od prolaznog, istinu od neistine.

Cvetne esencije deluju preko naših energetskih omotača
i mogu da ih koriste i osobe koje su na neke biljke alergični,

jer se ovim esencijama prenosi samo energetski zapis biljke
ne i hemijski sastav biljke.

U ajurvedi postoje tri funkcionalna principa ili tipa energije, koji se nazivaju doše. Kada su doše u balansu, celokupna psiho-fizička konstitucija organizma je zdrava, međutim kada je ta ravnoteža doši narušena one zagađuju tkiva i postaju nečistoće, greške u organizmu koje vode nastanku bolesti. Razlikuju se tri doše: vatta, pitta i kapha.

Pored doša u ajurvedi je jednako važno poznavanje:

  • ukusa kojih ima šest: sladak, kiseo, slan, ljut, gorak i opor
  • dhatua – tkiva kojih ima sedam i svako od sedam tkiva ima svoj agni
  • agnije – vatru varenja
  • ođas, teđas i prana

Ajurveda otkriva i isceljuje uzroke bolesti koje su posledica neravnoteže u organizmu. Suština ajurvedske filozofije leži u verovanju da priroda daje ravnotežu, harmoniju, održivost i vitalnost, a da vezu između ljudskog uma i tela sa ritmom, ciklusima i dinamikom prirode narušavaju stres i drugi nepovoljni uticaji.

Da bi se bilo koja bolest iscelila, neophodno je prvo otkriti i tretirati uzrok bolesti, a to su nepravilna ishrana, stres, loše navike … Zatim je potrebno dovesti doše u balans, snagu varenja (agni), imunosistem (odjas) i otpadne materije (stolicu, urin i znoj). Na kraju treba organizam pročistiti od telesnih toksina specijalnim režimima (panča-karma).