Šta je NLP?

NLP je nauka i umetnost o ličnom uspehu.

Nauka je jer raspolaže metodom i tehnikama otkrivanja obrazaca koje koriste pojedinci u postizanju izvrsnih rezultata u različitim područjima života i rada. Taj proces se zove modelovanje. Ovi obrasci, veštine i tehnike se koriste u savetovanju, obrazovanju i poslovanju radi ostvarivanja uspešnije komunikacije, ličnog razvoja i boljeg učenja.

Umetnost je jer svako je ličnost za sebe i ima svoj stil delanja.

NLP je škola vrhunskih sposobnosti koja podstiče našu autentičnost, razvija empatiju i nudi tehnike za bolju komunikaciju, pregovaranje, rukovođenje i unapređivanje životnih i poslovnih odnosa.

NLP se stalno unapređuje, jer je to studija ličnog iskustva. Svako pronalazi u NLP-u nešto što je njemu važno i svako može doprineti daljem razvoju NLP-a praktikovanjem, modelovanjem izvrsnosti u nekom kontekstu i stvaranjem novih modela.

NLP istražuje izuzetnost i kvalitet, način na koji izuzetni pojedinci i organizacije postižu uspehe u različitim oblastima delanja. Kao rezultat istraživanja nastaju tehnike i metode koje su svakome dostupne da ih lako nauči i primeni, a time učini sebe uspešnijim i zadovoljnijim.

NLP proučava način na koji oblikujemo svoj unutrašnji svet iz iskustva i kako mu dajemo određeno značenje. Opisuje kako ljudi zapažaju sebe i svoje okruženje, obrađuju te informacije na sebi svojstven način i na osnovu toga deluju, uče i menjaju se. Zahvaljujući NLP-u svaki čovek može znatno da unapredi ne samo poslovne odnose, već i odnose unutar porodice, s partnerom, prijateljima i poznanicima.

Autori NLP-a kažu da NLP stav uključuje intenzivnu i uzbudljivu radoznalost. On podrazumeva želju da znamo šta se događa iza onoga što je vidljivo, na koji način određene akcije daju rezultat i kako to što daje rezultate naučiti i preneti i na druge ljude. Sa ovakvim stavom radoznalosti, mi želimo da naučimo što više o sebi i drugim ljudima i da naučimo kako da iskoristimo snagu sopstvenog uma u svrhu dobijanja željenih rezultata. Drugo, NLP podrazumeva stav eksperimentisanja. To je stav koji nam pomaže da se radujemo novim projektima, da upoznamo nove prijatelje i da se usavršimo.

NLP se bavi pokretanjem pozitivnih promena koje dovode do poboljšanja kvaliteta u svim aspektima života.

NLP treninzi uključuju sve tehnike, veštine i znanja koji nam omogućuju ostvarenje uspeha na području ličnog, profesionalnog razvoja, kao i porodičnih odnosa

NLP model

NLP je skraćenica od pojma neurolingvističko programiranje kojim su obuhvaćene tri oblasti:

NEURO se odnosi na osnovnu ideju da svet doživljavamo putem čula vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa, kao i oseta. Primljenim informacijama dajemo svoje lično značenje, a onda reagujemo, komuniciramo. Tako kreiramo svoju realnost, tzv. mapu sveta koja je samo naš subjektivni doživljaj. Tako, na primer, da li ćemo misliti da je dan lep ili ružan, zavisi od toga kako se osećamo tog dana, kakav je naš subjektivni doživljaj. NLP se bavi i uticajem na kreiranje korisnih subjektivnih doživljaja u datoj situaciji.

LINGVISTIČKO upućuje na to da jezik koristimo za sređivanje misli i ponašanja i komunikaciju sa drugima. Svoja iskustva, subjektivne doživljaje i percepciju opisujemo rečima. NLP objašnjava kakav uticaj reči imaju na naš način razmišljanja i stavove, na promenu raspoloženja, na ponašanje i komunikaciju.

PROGRAMIRANJE se odnosi na unutrašnje mentalne procese, na modele koje koristimo prilikom organizovanja ideja i postupaka radi ostvarivanja rezultata. Ti postupci često postanu navike koje su nekada korisne i poželjne, a nekada potpuno nepoželjne.

NLP istražuje programe, obrasce, kojima ljudi organizuju i sprovode svoja ponašanja, a ona su opet povezana sa neurološkim i verbalnim obrascima. NLP polazi od teorije da su živi sistemi, a samim tim i čovek, samoorganizujući i da je njihov unutrašnji red uspostavljen na osnovu pravilnosti samog sistema. Okolina može, ali ne mora da utiče na njihovu unutrašnju organizaciju. Živi sistemi imaju sposobnost samoobnavljanja i tendenciju održanja sistema. Ipak, pomoću učenja i razvoja sistemi se mogu menjati i usavršavatiu složenije i svrsishodnije sisteme, tj. mogu se reprogramirati.

NLP koristi jednostavne efikasne metode za promenu načina razmišljanja koje su u skladu sa našim vrednostima i ciljevima i dovode do željenih promena ponašanja.

Istorija NLP-a

Tvorci NLP-a su Amerikanci Ričard Bendler i Džon Grinder.

NLP je nastao početkom sedamdesetih godina 20. veka, kao rezultat dugog procesa proučavanja rada tri vrhunska psihoterapeuta: Frica Perlsa, Virdžinije Satir i Miltona Eriksona. Tvorci NLP-a su Amerikanci Ričard Bendler i Džon Grinder. Bendler je za svoje kolege na fakultetu organizovao psihoterapeutske grupe kako bi nastavio sa razvojem svojih terapeutskih veština. On je pozvao i asistenta sa katedre za lingvistiku Džona Grindera da prisustvuje ovim radionicama, kako bi mu pomogao da sa aspekta lingvistike sagleda način na koje se vode terapeutske sesije. Osnovna pretpostavka od koje su Bendler i Grinder pošli je da iza uspešnih psihoterapeutskih intervencija Perlsa i Satirove postoji unutrašnja struktura, koja se krije u jeziku i koji nije lako vidljiva. Postavili su cilj da prepoznaju tu strukturu. Počeli su od prepoznavanja zajedničkih komunikacionih modela, stavova i specifičnih načina razmišljanja koji su te komunikacijske modele podržavali. Kao rezultat dugog procesa modelovanja nastao je model neurolingvističko programiranje.

Osobe koje su imale uticaj na dalji razvoj NLP-a bili su:

  • Gregori Bejtson, suosnivač kibernetskog mišljenja u duhovnim i društvenim znanostima
  • Alfred Korzibski, osnivač opće semantike koji je već 1940-tih sprovodio neurolingvističke treninge
  • Noam Chomski, lingvist i socijalni filozof
  • Edvard T. Hal, antropolog, utemeljitelj interkulturalne komunikacije
  • Vilijam Ros Ešbi, britanski kibernetičar
  • Majkl Gazaniga, psiholog i neurolog koji je istraživao mozak s aspekta podeljenih moždanih hemisfera (Split-Brain Theory)

Ključan doprinos NLP-u dali su Amerikanci Džudit Delozijer, Lesli Kameron Bandler, Robert Dilts, David Gordon, Čarls Fokner i Stiv i Koni Andreas.