Life & Mind logo

Sami možemo mnogo, zajedno možemo sve

Podstičemo polaznike u sticanju novog znanja i iskustva,
identifikovanju i ostvarivanju ciljeva u ličnom i profesionalnom životu.

SVEDOČENJA POLAZNIKA

Andrijana Peric

“Nakon Edukacije i završenog NLP Practicioner trening-a, promenila sam ODNOS prema životu i svim onim vrednostima koje sam na poklon dobila rođenjem i dolaskom na ovaj svet. Sa tehnikama i alatima koje sam učila na treningu, ostvarila sam više ciljeva, nabrojaću neke:

  • bolja komunikacija i razumevanje različititosti-prihvatanje istih,
  • kvalitetnije “trošenje” vremena, a odnosi se na vreme za mene, kao i posvećenost meni važnim i dragim ljudima,
  • razlikovanje važnih i nevažnih stvari i pridavanje značaja istim,
  • prepoznavanje smernica i putokaza, kao i pronalaženje pozitivnih stvari u raznim događajima,
  • dobro zdravlje!

NLP Practicioner i učenje sa Tamarom preporučila bih svima onima, kojima je ŽIVOT važniji od materijalnih vrednosti, kao i onima koji žele u njemu da imaju baš sve što požele!”


ANDRIJANA PERIĆ, vaspitač
Milka Despic

“Edukacija u Life&Mind Studiu sa mentorom Tamarom Vlahović dovela me je na put promena, put kojim se „ređe ide“, put izlaska iz zone komfora, put pronalaženja najboljeg JA u sopstvenom JA, put vrednosti, veština, zdravih koraka, zdravih navika, put LJUBAVI, put slobode, put uspešne komunikacije.
Edukacije koje sam završila: Koučing sesije sa Tamarom, NLP Basic trening, Asertivni trening, Praktičarski trening i niz lekovitih Tamarinih radionica: Od ideje do preduzetništva, Ko se boji mraka još, Šta ćeš biti kad porasteš.
Srećna sam i zahvalna što sam praktikujući metode, tehnike i veštine stečene na edukacijama prvenstveno preuzela odgovornost za svoj život, postavila ciljeve, neke već i ostvarila, definisala zadatke, promenila životne navike, naučila da komuniciram sa sobom i drugima, promenila ograničavajuća uverenja u podržavajuća, naučila da budem fleksibilna, otkrila svoju kreativnost i sopstvene potencijale, a najviše se radujem što ću kroz NLP Master trening iskustveno proći niz novih načina koji će mi pomoći da još bolje upoznam sebe i ostvarim sovoj pun potencijal.


MILKA DESPIĆ, Diplomirani ekonomista
Milutin Stefanović

“Evo šta su integrativni treninzi doneli meni:
– bolje razumevanje procesa komunikacije
– bolje sagledavanje pozicije saradnika, njihovog razumevanja situacije i njihovih mogucnosti
– iz toga je proizašlo bolje razumevanje procesa upravljanja što je doprinelo manjoj umešanosti mojih emocija u posao – zdraviji život
– emotivnu stabilnost u neprijatnim situacijama
– bolje poznavanje sebe – šta želim i šta ne želim
– razdvajanje ciljeva i želja, stavljanje ciljeva u strukturni i vremenski okvir

Meni kao direktoru, integrativni treninzi su pomogli kroz:
– bolju organizaciju i planiranje vremena
– kvalitetnije i efikasnije vodenje sastanaka
– brže pretvaranje ideja i planova u akciju i ciljeve
– definisanje jasne organizacione strukture i podele posla
– uvodenje mnogih pisanih procedura i pravilnika
– više slobodnog vremena koje sam mogao posvetiti svim svojim kolegama
– manje stresa zbog boljeg pracenje i poštovanje rokova
– jasnije razdvajanje bitnog od nebitnog u svakodnevnim aktivnostima
– vecu ukljucenost kolega u donešenje odluka i podelu odgovornosti
– vece angažovanje i doprinos kolega kroz bolju motivisanost

Mom kolektivu treninzi su doneli:
– bolje razumevanje svoje pozicije
– jasnu podelu posla i odgovornosti
– precizniju komunikaciju, što doprinosi boljem poštovanju rokova
– jasna ocekivanje, konkretne planove i ciljeve
– uvodenje procedura iznelo je na svetlo mnoge slabosti na cijem se eliminisanju zatim radilo
– pomoc kolektiva na eliminisanju slabosti
– kreativnost, nove ideje, nove mogucnosti
– sve gore navedeno se odrazilo na bolje poslovne rezultate u svakoj organizacionoj celini.”


MILUTIN STEFANOVIĆ, Stefan d.o.o., Arilje