Project Description

O NLP treningu za trenere

NLP trening za trenere sastoji se iz osam modula.

Prvi modul vas uvodi u program treninga kroz obradu nekoliko tema: trening i trener, stvaranje atmosfere za podršku učenju i razvoju, profil trenera i veštine prezentovanja. Podsetićemo se 4mat sistema i pripreme za prezentaciju sa master treninga. Već u ovom modulu polaznici će imati priliku da pokažu svoje veštine prezentovanja predstavljanjem jedne teme iz praktičarskog ili master treninga po želji.

Teme ovog modula su: određivane teme i ciljeva obuke, planiranje treninga, model 3P (proizvod, proces, ljudi), efektivno korišćenje vremena. U nastavku ćemo se baviti metodikom podučavanja, planiranjem metoda i tehnika koje će se primenjivati tokom treninga, kao i izradom nastavnog materijala. Razmotrićemo koja se vizuelna sredstva mogu koristiti tokom sesije ili treninga, na primer: prezentacija, tehnička pomagala (flipčart, tabla, projektor), crtanje i sl.

Ovaj modul započinje pričom o neformalnom i informalnom obrazovanju i celoživotnom učenju. Sledi nekoliko tema u vezi sa učenjem odraslih: odlike učenja odraslih, motivacija za učenjem kod odraslih, Kolbov model učenja, stilovi učenja i stilovi podučavanja, preduslovi za uspešno učenje.

Polaznici će kroz vežbe određivati potrebe ciljne grupe za obukom i na osnovu toga određivati ciljeve i dizajn obuke, metode i tehnike obučavanja.

Četvrti modul započinjemo razmatranjem elemenata treninga: predavanja, demonstracije, igra uloga, diskusije, pitanja i odgovori, zadaci, vežbe… Posebno ćemo se baviti pitanjima pripreme prostora, otvaranjem treninga, upotrebom verbalnih i neverbalnih elemenata komunikacije za demonstraciju sadržaja koji se izlaže, davanjem odgovarajuće povratne informacije.

U nastavku će polaznici otkriti kako da najbolje osmisle i kreiraju različite vrste treninga – praktičarski, master, in-house.

Teme petog modula su: karakterisitike uspešnog trenera, veštine prezentacije, rad u trenerskom timu, kreiranje stanja učenja kod polaznika, usklađivanje sa polaznicima po logičkim nivoima, korištenje metafora i ugnježdenih petlji i pričanje priča na treningu.

Polaznici će učiti kako da kontrolišu energiju i kreiraju efektna sidra u prostoru. Kroz vežbe će razumeti kako da upravljaju svojom unutrašnjom energijom, grade glasovnu fleksibilnost i koriste ličnu harizmu i tako će na najbolji naćin razvijati svoj lični trenerski stil.

Na ovom modulu učesnici se upoznaju sa osnovama rada grupe i tima kroz više tema: dinamika grupe i tima, uspostavljanje raporta i upravljanje energijom grupe, prilagođavanje sposobnostima grupe i praćenje tempa učenja grupe, sprovođenje različitih vrsta intervencija u odnosu na pojedince i grupu, vođenje grupe i upravljanje konfliktima.

Polaznici će uvežbavati kako da prevaziđu otpor pojedinaca ili grupe, kako da se uspešno nose sa kritikama, odbijanjem saradnje i problematičnim ponašanjem članova grupe i daju im odgovarajuću povratnu informaciju.

U sedmom modulu predmet izučavanja su sledeće teme: sumiranje i mapiranje svih elementa NLP praktičarskog i master treninga, zatvaranje pojedinačnih sesija i celog treninga, elementi dobrog završetka treninga, povratne informacije i evaluacija treninga.

Zadatak za polaznike će biti da pokažu svoje unapređene veštine prezentovanja predstavljanjem teme o kojoj su govorili u prvom modulu i vrednuju svoj napredak.

Sve zajedno

Prvi deo osmog modula je prilika da vi ukratko ispričate sve ono što je sadržaj prethodnih modula i uspešno odgovorite na pitanja iz testa. U drugom delu ćete kroz prezentacije i izlaganja pokazati sve što ste naučili na NLP trenerskom treningu.

U svečanom delu dobićete sertifikate.

Prijavi se danas

Sposobnosti NLP trenera i kriterijumi za vrednovanje i sertifikaciju

 • Kompetencije za sve veštine NLP mastera, sposobnost primene svih praktičarskih i master tehnika,
 • Demonstriranje veštine prelaska iz sadržaja u formu i obnuto,
 • Demonstriranje sposobnosti prelaska kroz različite neurologičke nivoe,
 • Sposobnost da pokaže ono što neko podučava i ono što neko radi i to iskaže govorom modelovanja,
 • Uspostavljanje raporta sa grupom i davanje određene povratne informacije,
 • Ekološki rad sa pojedincima i grupom, korišćenje grupnih procesa i resursa polaznika, kompetencije u vođenju grupe i upravljanju konfliktima,
 • Uspostavljanje raporta sa sobom, pojedincima i grupom, praćenje i vođenje,
 • Upravljanje sobom i poštovanje publike,
 • Integracija NLP pretpostavki u ponašanju i radu sa grupom,
 • Poznavnje psiholoških i neurobioloških koncepata, psihoterapijskih metoda i komunikacionog modela, kao i njihova integracija u NLP.
Prijavi se danas

Zadaci za sertifikaciju

Za sertifikaciju je potrebno uraditi određene zadatke:

 1. Predstavljanje jedne teme iz praktičarskog ili master treninga pred grupom.
  Zadatak se radi tokom prvog modula, prezentacija teme po izboru traje od 10 do 15 minuta.
 1. Projekat „Kreiranje treninga“
  Projekta obuhvata osmišljavanje sadržaja jednog modula praktičarskog ili master treninga i izradu nastavnog materijala za dve teme iz tog modula.
  Projekat se izrađuje od drugog do četvrtog modula.
 1. Dizajniranje vežbi za dve teme, jednu iz praktičarskog kursa, drugu iz master kursa. Zadaci se rade tokom i nakon petog i šestog modula.
 1. Demonstracija veština
  Tokom trajanja treninga polaznici pokazuju primenu svih praktičarskih i master tehnika, kao što su izoštrenost čula, raport, rad na promenama kod sebe i drugih uz ekološki pristup, praćenje, vođenje, davanje povratne informacije
 1. Pisani test
  Test se radi nakon sedmog modula i pokazuje usvojenost znanja iz sledećih oblasti: kreiranje prezentacije i veštine prezentovanja, metode i tehnike podučavanja, kreiranje zadataka i vežbi, rad sa grupom, povratna informacija, evaluacija treninga.
 1. Praktični trenerski projekat
  Projekat se sastoji iz dva dela:
 • Polaznik osmišljava dve prezentacije u trajanju od 20 minuta, jednu na temu iz praktičarskog kursa, drugu na temu iz master kursa.
  Rad se prezentuje tokom osmog modula.
 • Polaznik osmišljvanje 30 pitanja na teme obuhvaćene praktičarskim ili master treningom, koja bi bila deo pisanog testa za polaznike tih treninga. Uz svako pitanje daje i kratak odgovor.

Pitanja i odgovori se u obliku word dokumenta šalju treneru nakon sedmog modula.

Prijavi se danas

Pridruži se trenerima razvojnih veština

Postani deo NLP programa i budite lider u svojoj profesionalnoj oblasti.