Advanced Team Tactics Trening

Team building i coaching program, omogućiće vašem kolektivu da postanu uigrani, sinergični i funkcionalni u svakodnevnim procesima i aktivnostima.

 

U timskom radu, gubitak motivacije i interpersonalni odnosi se najčešće pojavljuju kao razlog za neuspeh, pored nerazumevanja, stresa, neefikasnosti i niske produktivnosti.

 

Uspešni timovi koji ostvaruju trajne rezultate i kreativno rešavaju probleme imaju zajedničke karakteristike međusobnog razumevanja i snažne motivacije članova. 

Advanced Team Tactics trening daje odgovore na ključna pitanja – Šta je to što čini da neka grupa ljudi zaista postane i ostane tim? Jeste li timski igrač? Zašto je važno da “igramo u istom timu”?

Ova vrsta trening programa, omogućiće vašem kolektivu da postanu uigrani, sinergični i funkcionalni u svakodnevnim procesima i aktivnostima. Pored toga, timski coaching podstiče timski duh, želju za razvojem i napretkom i dovodi do bolje klime unutar kolektiva. 

Timovi koji su imali iskustvo sa timskim koučingom, najčešće izdvajaju poboljšanje u komunikaciji, manji broj konflikata i veći osećaj zajedništva kao najveće benefite

 

Ovaj program kreiran je sa ciljem da pruži neophodnu podršku članovima kolektiva ali i menadžerima i direktorima u prevazilaženju izazova tokom upravljanja kolektivom. 

Dokazano je da nakon Advanced Team Tactics treninga, timovi postaju efektivniji i produktivniji, pronalaze nove izvore motivacije, jačaju poverenje, efikasnije koriste resurse i očekivanja i razvijaju kulturu davanja povratne informacije.

Metodologija koju koristimo na Advanced Team Tactics Treningu

Advanced Team Tactics trening koristi aktivan, gejmifikovan i dinamičan pristup radu radi poboljšanja i unapređenja relevantnih veština polaznika. Glavni cilj treninga je da obuči polaznike da upravljaju timovima pomoću metodologije osmišljene da podstakne timsku dinamiku i međusobno razumevanje u različitim poslovnim situacijama. Na taj način, članovi postaju svesni svojih veština, slabosti i prednosti, timskih vrednosti, vizije i misije, a samospoznaja im omogućava lakše i uspešnije primenjuju lične i kolektivne resurse  u svom poslovnom okruženju.

Ovaj trening je, skromno rečeno, najbolji korak u profesionalnom razvoju osoba koje se bave ljudima. A svi se bavimo ljudima – ovako, ili onako. Kreirali smo trening koji će vam dati bezbroj aplikativnih alata, gejmifikovanih rešenja, taktika i strategija za postizanje uspeha –  lakše, brže, i efikasnije. Trening koji će vam dati novu perspektivu i mogu reći “puškice” za kreiranje, motivisanje i upravljanje timovima i projektima.

Na ovom treningu učimo o prevenciji silosa, “klanova”, i kreiramo strategije za razvijanje i upravljanje zdravom organizacionom klimom. Ovde pričamo i učimo o ljudima – jer timove čine pojedinci.

 

Metodologija Advanced Team Tactics Treninga zasniva se na kombinaciji najsavremenijih metodologija ličnog i profesionalnog razvoja, a kroz integrativni pristup, polaznici treninga će imati priliku da iskustveno primene nova znanja – u okviru simulacija timskog koučinga. Tokom treninga, koristićemo se  Kolbovim ciklusom iskustvenog učenja, koji podrazumeva da svaka aktivnost učenja odraslih treba da obuhvati 4 faze kako bi se osiguralo sticanje znanja i veština:

Akcija – početna aktivnost u ciklusu učenja koja na simboličan način treba da predstavi situaciju iz realnog života.

Procesiranje – centralna faza ciklusa učenja tokom koje se diskutuje o aktivnostima i postupcima pojedinaca i timova u fazi “akcije” - zašto su se ponašali na određeni način, kako su doneli određenu odluku, kako su podelili zadatke, kako su pribavili resurse i slično, u zavisnosti od konkretne vežbe. Cilj faze “obrade” je da se uspostavi most kao situacijama iz realnog života i ukaže zašto je važno određeno ponašanje ili kompetencija.

Generalizacija – zaključna trening faza ciklusa učenja u kojoj se pravi jasna veza prethodnih faza, a pre svega simbolike faze “akcije”, sa realnim životom. Navode se konkretni primeri iz prakse i ukazuje na širi kontekst.

Primena u realnom životu - svrha svake aktivnosti učenja, pre svega treninga, je da učesnici steknu znanja, veštine i kompetencije koje će moći da primene u svom svakodnevnom poslovnom životu. Završna faza ciklusa učenja jasno naglašava gde se novostečene veštine i kompetencije mogu primeniti. Trening aktivnosti bi se organizovale u trening sali ili napolju, u zavisnosti od vremenskih prilika i dogovorenog plana rada sa klijentom. Aktivnosti podrazumevaju grupni rad i akcioni deo koji sadrži elemente sporta, vežbe uloga, zabave i korišćenje „nestandardnih“ trening materijala kao što su baloni, kartice, šibice i slično. Akcioni deo se dopunjuje delom za obradu (procesiranje) i generalizaciju iskustva učenja tokom kojeg će učesnici, kroz strukturiranu diskusiju i moderaciju, ponoviti i potvrditi osnovne kolektivne vrednosti i dobiti osnovne alate za njihovo dalje razvijanje i učvršćivanje kroz timski rad.

Ciljevi učenja i koristi od programa

100 %
Spoznati izazove u svakodnevnom radu članova tima različitih osobina i uloga;
97 %
Spoznati važnost motivacije u timu
99 %
Zabaviti se i učiti kroz igru
95 %
Definisati karakteristike uspešnih timova i kako ih zadržati i stalno unapređivati

*Na osnovu podataka prikupljenih od učesnika

Zatražite ponudu odmah i iskoristite pogodnosti u finansiranju!

Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

  Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

   Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

    Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

     Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

      Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

       Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali

        Popunite formu kako bismo Vas kontaktirali