Šta je NLP

NLP je nauka i umetnost o ličnom uspehu.

Nauka je jer raspolaže metodom i tehnikama otkrivanja obrazaca koje koriste pojedinci u postizanju izvrsnih rezultata u različitim područjima života i rada. Taj proces se zove modelovanje. Ovi obrasci, veštine i tehnike se koriste u savetovanju, obrazovanju i poslovanju radi ostvarivanja uspešnije komunikacije, ličnog razvoja i boljeg učenja.

Umetnost je jer svako je ličnost za sebe i ima svoj stil delanja.

NLP je škola vrhunskih sposobnosti koja podstiče našu autentičnost, razvija empatiju i nudi tehnike za bolju komunikaciju, pregovaranje, rukovođenje i unapređivanje životnih i poslovnih odnosa.

NLP se stalno unapređuje, jer je to studija ličnog iskustva. Svako pronalazi u NLP-u nešto što je njemu važno i svako može doprineti daljem razvoju NLP-a praktikovanjem, modelovanjem izvrsnosti u nekom kontekstu i stvaranjem novih modela.

NLP istražuje izuzetnost i kvalitet, način na koji izuzetni pojedinci i organizacije postižu uspehe u različitim oblastima delanja. Kao rezultat istraživanja nastaju tehnike i metode koje su svakome dostupne da ih lako nauči i primeni, a time učini sebe uspešnijim i zadovoljnijim.

NLP proučava način na koji oblikujemo svoj unutrašnji svet iz iskustva i kako mu dajemo određeno značenje. Opisuje kako ljudi zapažaju sebe i svoje okruženje, obrađuju te informacije na sebi svojstven način i na osnovu toga deluju, uče i menjaju se. Zahvaljujući NLP-u svaki čovek može znatno da unapredi ne samo poslovne odnose, već i odnose unutar porodice, s partnerom, prijateljima i poznanicima.

Autori NLP-a kažu da NLP stav uključuje intenzivnu i uzbudljivu radoznalost. On podrazumeva želju da znamo šta se događa iza onoga što je vidljivo, na koji način određene akcije daju rezultat i kako to što daje rezultate naučiti i preneti i na druge ljude. Sa ovakvim stavom radoznalosti, mi želimo da naučimo što više o sebi i drugim ljudima i da naučimo kako da iskoristimo snagu sopstvenog uma u svrhu dobijanja željenih rezultata. Drugo, NLP podrazumeva stav eksperimentisanja. To je stav koji nam pomaže da se radujemo novim projektima, da upoznamo nove prijatelje i da se usavršimo.

NLP se bavi pokretanjem pozitivnih promena koje dovode do poboljšanja kvaliteta u svim aspektima života.

NLP treninzi uključuju sve tehnike, veštine i znanja koji nam omogućuju ostvarenje uspeha na području ličnog, profesionalnog razvoja, kao i porodičnih odnosa

NLP je skraćenica od pojma neurolingvističko programiranje kojim su obuhvaćene tri oblasti:

NEURO se odnosi na osnovnu ideju da svet doživljavamo putem čula vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa, kao i oseta. Primljenim informacijama dajemo svoje lično značenje, a onda reagujemo, komuniciramo. Tako kreiramo svoju realnost, tzv. mapu sveta koja je samo naš subjektivni doživljaj. Tako, na primer, da li ćemo misliti da je dan lep ili ružan, zavisi od toga kako se osećamo tog dana, kakav je naš subjektivni doživljaj. NLP se bavi i uticajem na kreiranje korisnih subjektivnih doživljaja u datoj situaciji.

LINGVISTIČKO upućuje na to da jezik koristimo za sređivanje misli i ponašanja i komunikaciju sa drugima. Svoja iskustva, subjektivne doživljaje i percepciju opisujemo rečima. NLP objašnjava kakav uticaj reči imaju na naš način razmišljanja i stavove, na promenu raspoloženja, na ponašanje i komunikaciju.

Ričard Bandler i Džon Grinder, osnivači NLP, u svojoj knjizi „Struktura magije“ pišu: „Sva ostvarenja ljudske rase, kako pozitivna tako i negativna, podrazumevala su korišćenje jezika. Kao ljudska bića, mi jezik upotrebljavamo dvojako. Kao prvo, koristimo ga da predstavimo svoje iskustvo – a tu aktivnost nazivamo zaključivanjem, mišljenjem, maštom, predviđanjem. Kada nam jezik služi kao sistem predstavljanja, mi stvaramo model svog iskustva. Taj model sveta koji stvaramo posredstvom svoje reprezentativne upotrebe jezika zasnovan je na predstavama koje imamo o njemu. Naši opažaji su takođe delimično uslovljeni našim modelom predstavljanja. Kao drugo, mi koristimo jezik da bi smo jedni drugima saopštili svoj model ili predstavu sveta. Kada nam jezik služi za komunikaciju, nazivamo ga govorom, raspravom, pisanjem, podučavanjem, pevanjem.“

Sigmund Frojd, psihoanalitičar, smatrao je da su reči osnovno sredstvo ljudske svesti i da imaju posebnu moć. On kaže da su reči i magija u početku bili jedno te isto, ali i da su do dana današnjeg sačuvale mnogo od svoje magijske moći. „Pomoću njih mi jedni drugima možemo pružiti najveće zadovoljstvo, ili pak dovesti jedni druge do krajnjeg očaja. Rečima učitelj prenosi znanje učeniku, rečima govornik uverava slušaoce i utiče na njihove procene i odluke. Reči izazivaju emocije i univerzalna su sredstva koja nam omogućuju da utičemo na ostale pripadnike naše vrste.“ Prema Frojdovom mišljenju, jezik je vrhunac ljudskog razvoja i glavno sredstvo kojim ljudi raspolažu da bi aktivirali neurološke veze nužne da bi se razumeo neki događaj i dalo mu se značenje. S druge strane, reči su samo površinska struktura kojom se okidaju čulna iskustva i obrasci. NLP koristi reči kao moćno sredstvo u procesu promene.

PROGRAMIRANjE se odnosi na unutrašnje mentalne procese, na modele koje koristimo prilikom organizovanja ideja i postupaka radi ostvarivanja rezultata. Ti postupci često postanu navike koje su nekada korisne i poželjne, a nekada potpuno nepoželjne.

NLP istražuje programe, obrasce, kojima ljudi organizuju i sprovode svoja ponašanja, a ona su opet povezana sa neurološkim i verbalnim obrascima. NLP polazi od teorije da su živi sistemi, a samim tim i čovek, samoorganizujući i da je njihov unutrašnji red uspostavljen na osnovu pravilnosti samog sistema. Okolina može, ali ne mora da utiče na njihovu unutrašnju organizaciju. Živi sistemi imaju sposobnost samoobnavljanja i tendenciju održanja sistema. Ipak, pomoću učenja i razvoja sistemi se mogu menjati i usavršavatiu složenije i svrsishodnije sisteme, tj. mogu se reprogramirati.

NLP koristi jednostavne efikasne metode za promenu načina razmišljanja koje su u skladu sa našim vrednostima i ciljevima i dovode do željenih promena ponašanja.

Biti Dobar i Prosečan može svako, a šta, ako možeš biti NAJBOLJI?

Facebook