NLP Basic trening

NLP Basic je uvodni dvodnevni trening za upoznavanje sa osnovnim principima NLP -a.

Naučićete kako da te principe jednostavno primenite i budete još efikasniji u komunikaciji i ostvarivanju ličnih i poslovnih ciljeva, povećate samopouzdanje, lakše savladate prepreke i imate više izbora.

 Neurolingvističko programiranje (NLP) je metodologija nastala proučavanjem izvrsnosti. Temelji se na proučavanju postignuća uspešnih pojedinaca i objašnjava kako oni razmišljaju, šta osećaju, kako se izražavaju i ponašaju u postizanju vrhunskih rezultata. NLP obuhvata niz korisnih i lako primenljivih tehnika koje vam omogućavaju da razumete sopstvene emocije i ponašanje i način na koji razmišljate i komunicirate.

Razumevanje NLP-a omogućava da bolje razumete kako funkcionišu drugi ljudi, uključujući vaše kolege, saradnike, klijente i članove porodice. NLP pomaže pojedincima, timovima i organizacijama da promene navike i ponašanje koje ih sputavaju i da izgrade nove odnose i aktivnosti koji podržavaju njihov lični i poslovni uspeh.

NLP BASIC sadrzajno je koncipiran tako da za 16 sati obuhvati osnove, principe i načela ove metodologije.

Šta ćete naučiti?

Na NLP Basic treningu naučićete kako da:

negujete autentičnost i povećate samopouzdanje,

pravilno postavite i ostvarite svoje ciljeve,

motivišete sebe i druge,

razumete različite stilove razmišljanja,

uspostavite odličnu komunikaciju sa različitim tipovima ljudi,

izgradite odnos saradnje i poverenja sa drugima, 

upravljate stresom i promenite svoje neželjene reakcije u željene, 

koristite snagu i sposobnost vašeg uma i sve resurse koje posedujete.

Ovaj trening je deo programa NLP Practitioner koji vodi do međunarodnog NLP Pracrtitioner sertifikata akreditovanog kod Asocijacije za NLP – IANLP.

Svi koji žele, mogu nastaviti edukaciju NLP Practitioner od drugog modula.

Facebook