Koučing akademija

Koučing akademija – NLP Coach

Za ovaj program uslov su dva sertifikata i dve godine primene NLP-a od početka edukcije. Obuka podrazumeva određeni broj sati treninga, prakse i supervizije. Sadrže i usvajanje stava kouča, kreiranje preduslova za proces koučinga i koučing odnosa. Usavršavanje se zaokružuje sveobuhvatnim završnim radom u kome budući kouč prikazuje teme u vezi sa konceptom koučinga i dokumentuje uspešnu praksu.

Organizacija treninga :

Predvidjen da traje 18 dana, tačnije –  130 sati, interaktivnog učenja i vežbanja u grupama. Sam Trening je podeljen na 8 modula;

( 7 modula intenzivnog rada i poslednji 8, završni, koji je rezervisan  za integraciju i prezentaciju  znanja , uz ispit i sertifikaciju.) Svaki modul traje 2 dana, tačnije 8 radnih sati.

Sadržajno je koncipiran da  obuhvata:

NLP Praktičarski trening po kurikulumu IANLP Internacionalne

Asocijacije NLP (www.ia-nlp.org) traje 8 modula

+ 7 dodatnih večernjih treninga za vežbe naučenog

Biti Dobar i Prosečan može svako, a šta, ako možeš biti NAJBOLJI?

Facebook