Istorija NLP-a

NLP je nastao početkom sedamdesetih godina 20. veka, kao rezultat dugog procesa proučavanja rada tri vrhunska psihoterapeuta: Frica Perlsa, Virdžinije Satir i Miltona Eriksona. Tvorci NLP-a su Amerikanci Ričard Bendler i Džon Grinder. Ričard Bendler je bio student na Kalifornijskom Univerzitetu u Santa Kruzu i prisustvovao je grupnim radionicama Frica Perlsa i Virdžinje Satir, a kasnije učestvovao u obrađivanju i izdavanju Perlsove poslednje i najznačajnije knjige „The Gestalt Approach and Eyewitness to Therapy“. Bendler je za svoje kolege na fakultetu organizovao psihoterapeutske grupe kako bi nastavio sa razvojem svojih terapeutskih veština. On je pozvao i asistenta sa katedre za lingvistiku Džona Grindera da prisustvuje ovim radionicama, kako bi mu pomogao da sa aspekta lingvistike sagleda način na koje se vode terapeutske sesije. Osnovna pretpostavka od koje su Bendler i Grinder pošli je da iza uspešnih psihoterapeutskih intervencija Perlsa i Satirove postoji unutrašnja struktura, koja se krije u jeziku i koji nije lako vidljiva. Postavili su cilj da prepoznaju tu strukturu. Počeli su od prepoznavanja zajedničkih komunikacionih modela, stavova i specifičnih načina razmišljanja koji su te komunikacijske modele podržavali. Njih dvojica su napisali nekoliko knjiga u kojima su detaljno opisali rad Firca Perlsa, a zatim i Virdžinije Satir i Miltona Eriksona. Kao rezultat dugog procesa modelovanja nastao je model neurolingvističko programiranje.

Osobe koje su imale uticaj na dalji razvoj NLP-a bili su:

– Gregori Bejtson, suosnivač kibernetskog mišljenja u duhovnim i društvenim znanostima

– Alfred Korzibski, osnivač opće semantike koji je već 1940-tih sprovodio neurolingvističke treninge

– Noam Chomski, lingvist i socijalni filozof

– Edvard T. Hal, antropolog, utemeljitelj interkulturalne komunikacije

– Vilijam Ros Ešbi, britanski kibernetičar

– Majkl Gazaniga, psiholog i neurolog koji je istraživao mozak s aspekta podeljenih moždanih hemisfera (Split-Brain Theory)

Ključan doprinos NLP-u dali su Amerikanci Džudit Delozijer, Lesli Kameron Bandler, Robert Dilts, David Gordon, Čarls Fokner i Stiv i Koni Andreas.

NLP metodologija

NLP je metodologija koja je orijentisana na proces, otkriva njegovu strukturu i način unkcionisanja. Osnovna vrednost NLP modela je primenljivost. Tehnike NLP su veoma moćne i pomažu nam u redefinisanju naučenih veština i uspostavljanju veće fleksibilnost u njihovom korišćenju i sticanju novih veština. Time povećavamo sopstvene mogućnosti da ostvarimo željene rezultate u bilo kojoj životnoj oblasti.

Najkraće predavanje o NLP- u traje 3 minuta

Dame i gospodo, da biste bili uspešni u životu potrebno je da zapamtite tri stvari:

  • Kao prvo, morate znati šta želite; da u svakoj situaciji imate jasan cilj pred sobom, i još i da napravite prvi korak vezano za isti i to punim srcem, kao da vam od toga život zavisi.
  • Kao drugo, otvorite sva svoja čula, jer ona su jedino sredstvo komunikacije sa spoljašnjim svetom, i pratite kakve rezultate dobijate, da li ostvarujete ono što ste zamislili kao cilj, ili se od istog udaljavate.
  • Kao treće, fleksibilno menjajte ono što radite (ponašanje, akcione korake), sve dok ne dobijete ono što želite ili ne ostvarite svoj cilj.

Predavači: Džozef O Konor, Džon Sejmur

Iz ovog predavanja nastala su tri stuba uspeha

  1. Cilj
  2. Izoštrenost zapažanja
  3. Fleksibilnost
Facebook